IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Opettajat mukaan suunnittelemaan omaa TVT -koulutusta

Meillä opettajille on järjestetty aika runsaasti TVT -koulutusta ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja omin voimin. On kartoitettu osaamista ja kyselty minkälaista koulutusta olisi hyvä olla. Silti tuntuu, että järjestetty koulutus ei kohtaa opettajia. Nyt kokeillaan palvelumuotoilua eli otetaan koulutettavat mukaan suunnittelemaan koulutuksen sisältöä ja järjestämistapaa.

Submitted by

Voting

2 votes
Active