IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Opetuspilvi

Kuuma sana päättäjien keskuudessa. Tarkennettuun sisältöön en ole törmännyt. Olisiko tässä oikeita toiminnollisuuksia?

 

1. Yhteinen alusta, johon pääsynhallinta on toteutettu suoraan kunnan oppilashallinto-ohjelmasta. Suomeksi siis tarkoittaa sitä, että kun koulusihteeri lisää open / oppilaan kunnan oppilashallintojärjestelmään, tunnus yhteiseen alustaan muodostuu samalla. Alustan omistaisi valtio, esim. OPH.

 

2. Alustan yhteisiä ominaisuuksia

- Yhteinen opetuksen suunnittelutyökalu, aiemminkin esittelemäni https://dreambroker.com/channel/w7bcsbds/zge566rk

- keskusteluryhmät aiheiden mukaan (esim. ainejaottelu), ope päättää itse seuraamansa ryhmät

- yleinen keskustelu / avoimuus, esim sähköinen Opettajalehti, ministerin blogi, asiantuntijoiden artikkeleja

- oppilaalle mahdollisuus elinikäiseen portfolioon

 

3. Kuntakohtaisia integraatioita, jossa pääsynhallinta yhteisen alustan kautta, ns. eteismalli

- maksullisiin /maksuttomiin sisältöihin

- maksullisiin / maksuttomiin palveluihin

- kunta siis voi itse päättää, mitä asioita integroidaan oppilaan / open tunnukseen

 

4. Avoin oppituntipankki:

Ainekohtainen,

- oppikirjakohtainen ym katalogi valmiiksi suunniteltuja opetustuokioita, joita opettajat itse tallentavat. Esim. Kieliin kielioppi pp-esityksiä, suullisia tehtäviä, animaatioita, sanastoesityksiä, opettajan omia opetusvideoita, harjoitus"monisteita", aiheeseen sopivat linkit peleihin jne.....

- Loppuisi tuntien suunnittelu ja jäisi aikaa kehittämiseen ja oppilaan kohtaamiseen!!!

Tags

Voting

8 votes
Active
Idea No. 15