IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

oppiainejako väljemmäksi

LuMa-sisältöjen ja tuottavien aineiden( kuten käsityö ja kotitalous) sisältöjä pitäisi synkronoida yhteen, niinhän se menee oikeassa elämässäkin. Välineet ja toteutus. Oppiainejako on olemassa lähinnä koulussa ja yliopistossa. Ei tarvitsisi kysyä, että "mihin tätä tarttee".

Submitted by
13 comments

Voting

10 votes
Active

VISIOn rakentelua

Tieteistä ja taiteista valinnaisia muttei perustaidoista

Oppiaineiden uusi jako 1. pakollisiin aineisiin -> osuutta pienennettäisiin selvästi, ja sisältöä siirrettäisiin tiedoista taitoihin 2. pakollisiin valinnaisiin -> ainevalikoima, josta pakko valita jotakin, jonka tunnille menee; tieteet ja taiteet, lajiteltu suuriin kategorioihin, kuten luonnontieteet, ihmistieteet.. 3. valinnaisiin valinnaisiin -> koulupäivän jälkeen valittavaa toimintaa (kotiinmenon sijasta), kuten ...more »

Submitted by
1 comment

Voting

4 votes
Active