IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Tämä on oppimista, opettamista tai koulua koskeva idea tai ajatusaihio, jota kannattaa miettiä yhdessä eteenpäin. Lisää oppiaine, kouluaste, teknologia, käytänne tms tunnisteeksi, jotta asiat löytyvät myös niiden perusteella.

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

opettajien välinen koulutus

Aivan turhaan tulee kouluttajia pitämään koulutuksia oman talon ulkopuolelta, kun omassakin talossa on osaamista vaikka kuinka. - via https://www.facebook.com/matti.seise

Submitted by
5 comments

Voting

19 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

pedagogisten ideoiden jakaminen

Jokaiseen kokoukseen varataan hetki pedagogisten ideoiden jakamiselle. Teemana: Jaan, saan, innostun! - via https://twitter.com/jarsjo

Submitted by
5 comments

Voting

14 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Kuunnellaan oppilaita enemmän ja otetaan heidän ajatuksensa

Opiskeluympäristön viihtyvyyteen voidaan vaikuttaa kuuntelemalla nuoria ja antamalla heidän ajatuksilleen painoarvoa. Jos nuorille annetaan vastuu koulun järjestyssääntöjen/ohjeiden tekemisestä, niin en usko että ne paljoakaan eroaisivat nykyisistä. -via https://www.facebook.com/lauri.hellsten

Submitted by
4 comments

Voting

10 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

oppiainejako väljemmäksi

LuMa-sisältöjen ja tuottavien aineiden( kuten käsityö ja kotitalous) sisältöjä pitäisi synkronoida yhteen, niinhän se menee oikeassa elämässäkin. Välineet ja toteutus. Oppiainejako on olemassa lähinnä koulussa ja yliopistossa. Ei tarvitsisi kysyä, että "mihin tätä tarttee".

Submitted by
13 comments

Voting

10 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Opetuspilvi

Kuuma sana päättäjien keskuudessa. Tarkennettuun sisältöön en ole törmännyt. Olisiko tässä oikeita toiminnollisuuksia? 1. Yhteinen alusta, johon pääsynhallinta on toteutettu suoraan kunnan oppilashallinto-ohjelmasta. Suomeksi siis tarkoittaa sitä, että kun koulusihteeri lisää open / oppilaan kunnan oppilashallintojärjestelmään, tunnus yhteiseen alustaan muodostuu samalla. Alustan omistaisi valtio, esim. OPH. 2. Alustan ...more »

Submitted by
15 comments

Voting

8 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

"Oman oppimisen omistamisen" opetusmalli kaikkiin aineisiin

Pekka Peura on homman uranuurtaja matematiikassa: http://maot.fi/ Jaana Perkinen on toteuttanut samaa luokanopena: http://hetkia-alakoulussa.blogspot.fi/ Nyt uuden avauksen teki Rita Keskitalo: http://openbiomi.com/2014/02/08/uusi-oppiminen-lisaa-vapautta-ja-vahentaa-pakkoa/ LUODAAN malli, jonka avulla - KUKA tahansa OPETTAJA - MISSÄ tahansa AINEESSA Voi rakentaa oppimiskokonaisuuden, joka rakentuu 3O:n mallille (Oman ...more »

Submitted by
2 comments

Voting

8 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Kansallinen Wikioppimateriaali

Kansallisesti opetussuunnitelmatyön yhteydessä tehty wikioppimateriaali kaikkiin aine- ja aihealueisiin. Alustan suunnittelun lähtökohtana tulisi olla laiteriippumattomuus ja muokattavuus. Opetussuunnitelman mukaisista sisällöistä kootusta aineistosta olisi helppo koota oma oppimateriaali oman luokan jakson suorittamiseen. Wikin omaisesti linkitettyinä yhdistäisi aiheet ja ilmiöt yli oppiainerajojen. Kehittäjinä asiaan ...more »

Submitted by
1 comment

Voting

7 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

lukion tvt-lähtötasotesti

Koska opiskelijoiden taitotaso lukion tullessa vaihtelee todella paljon, tarvitaan tasotesti. Sen voisi ylläpitää esim OPH. Perusteet määriteltäisiin OPS:issa. Koska teknologinen maailmaa muuttuu niin nopeasti, testi pitäisi olla verkossa online ja niin, että sen sisältöä tarkistettaisiin/muokattaisiin esim 2 krt/vuosi. Jokainen lukio toimisi niin, että testin voisi suorittaa milloin vain. Kaikille, joilla ei ole suoritusta, ...more »

Submitted by
3 comments

Voting

7 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Mentorikoulut

Joka kuntaan pitäisi luoda "mentorikouluja" jotka kulkevat kehityksen kärjessä ja jotka sitten jakavat ja tukevat muita kun he ottavat käyttöön hyviä käytänteitä.

- via https://www.facebook.com/niklas.lackstrom

Submitted by
3 comments

Voting

6 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Oppiaineksen vähentäminen; pois koeviikot ja jaksojärjestelmä

Ehdoton edellytys syvempään oppimiseen ja taitojen lisäämiseen on opiskeltavan aineksen vähentäminen aineittain (ainakin reaaliaineissa). Olisi myös kyseenalaistettava jaksojärjestelmä ja koeviikot.

- via https://www.facebook.com/kari.rajala

Submitted by
Add your comment

Voting

5 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Opettajien TVT koulutus

Opettajilla on tunnetusti tuskaa omien TVT taitojen kanssa. Materiaalia on kyllä tarjolla, esim opetusvideoita, mutt ane eivät tahdo kohdata opea tai materiaali on vaikeasti löydettävä. Myös runsaudenpula vaivaa. Tulipa mieleen ajatus (raakaversio) portaalista, josta opettaja voisi vastaamalla muutamiin kysymyksiin saada tulokseksi juuri hänen tarpeisiin sopivan oppimispaketin. Esim. ope haluaisi sähköisen oppimisympäristön ...more »

Submitted by
18 comments

Voting

5 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Suoran palautteen antaminen

Koko kouluyhteisö mukaan harjoittelemaan suoran palautteen antamista ja vastaanottamista. Käyttäytyminen ammatilliseksi. - via https://twitter.com/NieminenArto

Submitted by
2 comments

Voting

4 votes
Active