IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Kartasto-ohjelma

Sellainen ohjelma olisi todella hyvä, jossa voisi zoomata sekä paikassa että ajassa ja valita sen mitä "tasoa" tarkastelee (luonto, rajat, liikenne,...)

Submitted by
1 comment

Voting

3 votes
Active