ONGELMA/Kysymys, joka kaipaa pikaista ratkaisua!

BYOD

Koska kouluissa on joko aina tai ainakin pitkään lian vähän tvt-laitteita oppilaiden käyttöön, Bring Your Own Device olisi hyvä apu.

Ongelma on se, että se on perusopetuslain vastaista. En itsekään halua tinkiä maksuttoman perusopetuksen periaatteesta.

Mitä tälle BYOD-asialle voi tehdä tai on jo tehty jossain?

Submitted by
6 comments

Voting

10 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Kartasto-ohjelma

Sellainen ohjelma olisi todella hyvä, jossa voisi zoomata sekä paikassa että ajassa ja valita sen mitä "tasoa" tarkastelee (luonto, rajat, liikenne,...)

Submitted by
1 comment

Voting

3 votes
Active

ONGELMA/Kysymys, joka kaipaa pikaista ratkaisua!

Miten luodaan oppilaille toivoa tulevaisuudesta?

Että olisi jotain saavutettavaa, jonka saa ponnistelemalla. Avoimmuutta siten, että oppilailla olisi valinnanvaraa oppia monenlaisia asioita. Koulussa olisi opiskeltava tavalla tai toisella koko ajan. Luokissa olisi meneillään pedagogien pitämiä erilaisia opetustuokioita, jotka videoidaan? On kirjasto, työpajoja, tehtävä- ja toimintapisteitä, joissa ohjaajina voisi olla niiden alojen asiantuntijoita, nuoriso- ohjaajia, ...more »

Submitted by
1 comment

Voting

9 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

opettajien välinen koulutus

Aivan turhaan tulee kouluttajia pitämään koulutuksia oman talon ulkopuolelta, kun omassakin talossa on osaamista vaikka kuinka. - via https://www.facebook.com/matti.seise

Submitted by
5 comments

Voting

19 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Kuunnellaan oppilaita enemmän ja otetaan heidän ajatuksensa

Opiskeluympäristön viihtyvyyteen voidaan vaikuttaa kuuntelemalla nuoria ja antamalla heidän ajatuksilleen painoarvoa. Jos nuorille annetaan vastuu koulun järjestyssääntöjen/ohjeiden tekemisestä, niin en usko että ne paljoakaan eroaisivat nykyisistä. -via https://www.facebook.com/lauri.hellsten

Submitted by
4 comments

Voting

10 votes
Active

ONGELMA/Kysymys, joka kaipaa pikaista ratkaisua!

Rajat selväksi oppilaille, mitä voi tehdä tunnilla ja ylipäätään

Riittävät sanktiot rikkomuksista, olisiko esim. rikkomuksesta korvaavaa työn teettämistä?? (Tiedetään, näistä on tullut rehtoreille itselleen nuhteita...)Opettajille lisää valtaa ylläpitää rajoja... Vielä lisäksi, kasvatusvastuun selkeä rajaaminen vanhemmille, jos kasvatusrajapinta ei toteudu, mukula ulos koulusta.... via Facebook

Submitted by
1 comment

Voting

-3 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Kansallinen Wikioppimateriaali

Kansallisesti opetussuunnitelmatyön yhteydessä tehty wikioppimateriaali kaikkiin aine- ja aihealueisiin. Alustan suunnittelun lähtökohtana tulisi olla laiteriippumattomuus ja muokattavuus. Opetussuunnitelman mukaisista sisällöistä kootusta aineistosta olisi helppo koota oma oppimateriaali oman luokan jakson suorittamiseen. Wikin omaisesti linkitettyinä yhdistäisi aiheet ja ilmiöt yli oppiainerajojen. Kehittäjinä asiaan ...more »

Submitted by
1 comment

Voting

7 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

pedagogisten ideoiden jakaminen

Jokaiseen kokoukseen varataan hetki pedagogisten ideoiden jakamiselle. Teemana: Jaan, saan, innostun! - via https://twitter.com/jarsjo

Submitted by
5 comments

Voting

14 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Suoran palautteen antaminen

Koko kouluyhteisö mukaan harjoittelemaan suoran palautteen antamista ja vastaanottamista. Käyttäytyminen ammatilliseksi. - via https://twitter.com/NieminenArto

Submitted by
2 comments

Voting

4 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Työnteko kunniaan

Työnteko kunniaan. Opetetaan oppilaat tekemään töitä ja nauttimaan työn hedelmistä. - via https://www.facebook.com/jarkko.sievi

Submitted by
Add your comment

Voting

-1 votes
Active

VISIOn rakentelua

Vähemmän on enemmän

Keskitytään ajattelun ja työskentelyn metataitoihin, sosiaalisiin taitoihin, hyveisiin yms. jotka kantavat tulevaisuudessa varmasti. Jotta tähän jää aikaa uskalletaan karsia "ainesisältöjä".

Submitted by
5 comments

Voting

13 votes
Active

IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Perhefestari tms. yhteistyöpäivä

Voisiko Protokoulussa mallintaa PopUpKoulun tavaan tehdä yhteistyötä koti-koulu -toiminnan rungoksi? Alla uranuurtajiin ideointia:y

 

"Miksi koti/koulu-yhteistyön pitää nähdä kokoustamisena ja muodollisena vaikuttamisena. Peruspointtina on että tehdään yhdessä, pidetään hauskaa eikä pönötetä ja ylipinnistellä." -http://buzz.fi/paulaharju/perhefestarit/

Submitted by
1 comment

Voting

3 votes
Active