IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Opettajien TVT koulutus

Opettajilla on tunnetusti tuskaa omien TVT taitojen kanssa. Materiaalia on kyllä tarjolla, esim opetusvideoita, mutt ane eivät tahdo kohdata opea tai materiaali on vaikeasti löydettävä. Myös runsaudenpula vaivaa. Tulipa mieleen ajatus (raakaversio) portaalista, josta opettaja voisi vastaamalla muutamiin kysymyksiin saada tulokseksi juuri hänen tarpeisiin sopivan oppimispaketin. Esim. ope haluaisi sähköisen oppimisympäristön avulla tehdä projektiohjeet ryhmälle, kansion palautukseen ja sähköisen testin. Portaalissa olisivat kysymykset, joihin lisään open vastaukset. 1. Mitä haluat tehdä? -->Käyttää sähköistä oppimisympäristöä 2. Mikä oppimisympäristö koulussa on käytössä? -->Moodle. 3. Rastita asiat, jotka haluat tehdä. -->Palautuskansio, ohjeet oppilaalle, sähköinen testi . Näiden avulla järjestelmään tagatuista ohjeista muodostuu opettajalla sopiva paketti, eikä hänen tarvitse katsoa kaikkia Moodlea koskevia ohjeita.

Tags

Voting

5 votes
Active
Idea No. 29