IDEA tai aihio siitä, miten oppimista voisi kehittää paremmaksi

Kansalaistaitopäivät

Perusopetuksessa järjestetään vuosittain esim. 2 kansalaistaito-teemapäivää. Teemapäivien sisältö suunnitellaan opsiin, jotta sisällöt ovat johdonmukaisia ja tukevat toisiaan.

Sisältö voi olla hyvin moninaista, oppilaan ikään soveltuvia. Yksi osa-alue olisi oppilaan perus-TVT taidot. Tällöin päästään ongelmasta, jolloin TVT taitojen opetus ei ole kenenkään vastuulla. Yksittäisiä pieniä esimerkkejä sisällöistä: jokamiesoikeudet ja luonnossa toiminen, hygienia, polkupyörän huolto, terveysvalistus, ekologia jne.

Tags

Voting

-1 votes
Active
Idea No. 16